بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار سئو و بهینه سازی فروش بکلینک طراحی سایت اصفهان چیتا بت سایت شرط بندی چیتا بت چیتا بت فارسی Buy Telegram Members Buy Telegram Subscribers Fake Telegram Users
معرفی محبوب ترین بازی های شرط بندی با تاس ریختن - شرط کده
آموزش سایت بت فوروارد

معرفی محبوب ترین بازی های شرط بندی با تاس ریختن – شرط کده

Rate this post

معرفی محبوب ترین بازی انفجار بدون فیلتر های اولین سایت شرط بندی با تاس ریختن – یکی از محبوب ترین و راحت ترین بازی انفجار بدون فیلتر های اولین سایت شرط بندی، بازی انفجار بدون فیلتر هایی است که با تاس ریختن اجرا می شوند. این بازی انفجار بدون فیلتر ها راحت ترین بازی انفجار بدون فیلتر های شانسی برای برنده شدن پول می باشند.

جالب است بدانید که گونه های مختلف تاس در فرهنگ های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند و تاس های مکعبی 6 طرفه در چین حدود 600 سال قبل از میلاد یافت شدند. در ابتدا از تاس ها برای پیشگویی استفاده می شده، ولی بعدها در بازی انفجار بدون فیلتر های مختلف از جمله بازی انفجار بدون فیلتر های شانس مورد استفاده قرار گرفتند. اگرچه بهترین بازی انفجار بدون فیلتر شانس شناخته شده با تاس ها کرپز می باشد، چه در کازینو و چه در خیابان، بازی انفجار بدون فیلتر های اولین سایت شرط بندی جذاب دیگری نیز وجود دارند که در آن ها از یک جفت تاس برای بازی انفجار بدون فیلتر استفاده می کنند. در ادامه محبوب ترین این بازی انفجار بدون فیلتر ها را به شما معرفی کرده و شما را با نحوه ی اجرای آن ها آشنا می کنیم.

معرفی محبوب ترین بازی های شرط بندی با تاس ریختن

بازی انفجار بدون فیلتر های بانکی (کازینو) کرپز

 1. یک شوتر تعیین کنید. شوتر شخصی است که تاس را برای خودش و سایر بازیکنان می ریزد تا روی نتیجه رول اولین سایت شرط بندی کنند. همه بازیکنان از جمله شوتر هنگام اولین سایت شرط بندی در برابر میزبان بازی انفجار بدون فیلتر می کنند.
 2. تاس را به شوتر بدهید. متصدی میز(شخصی که تاس را با استفاده از یک چوب خمیده بلند جمع می کند) به شوتر یک مجموعه ی (معمولاً) پنج تاسی ارائه می دهد که دو مورد از آن ها انتخاب می شود. در کرپزهای خیابانی، معمولاً فقط دو تاس مورد نیاز ارائه می شود.
 • تاس هایی که برای کرپزهای کازینو مورد استفاده قرار می گیرند، معمولاً دارای لبه های تیز هستند و به دقت علامت گذاری می شوند به طوری که وزن هر سوی آن برابر است.
 1. شرط های اولیه را قرار دهید. شوتر موظف است قبل از تاس ریختن روی نتیجه ی رول اول اولین سایت شرط بندی کند. در حالی که سایر بازیکنان مجاز هستند شرط خود را از بین گزینه های موجود اولین سایت شرط بندی انتخاب کنند، به شرط آنکه در هنگام شروع دور اولین سایت شرط بندی شرط های اولیه خود را بسته باشند. اولین سایت شرط بندی اولیه شامل موارد زیر است:
 • پاس: یک شرط با پول برابر مبنی بر یک شماره “درست” یا برنده قبل از “شماره اشتباه” یا شماره بازنده ریخته خواهد شد. یک شرط پاس بسته شده روی خط پاس و به روی میز کرپز مشخص شده قرار می گیرد. این یکی از گزینه های اولین سایت شرط بندی مورد نیاز شوتر است.
 • عدم پاس: یک شرط با پول برابر مبنی بر یک شماره “اشتباه” یا شماره بازنده قبل از یک شماره “درست” ریخته خواهد شد. (این عمل گاهی اوقات “بازی انفجار بدون فیلتر کردن در نیمه ی تاریک” نیز نامیده می شود که از نظر برخی انتخاب خوبی نیست.) یک شرط پاس نشده روی خط “عدم پاس” به هنگام بازی انفجار بدون فیلتر روی میز کرپز مشخص شده قرار می گیرد که گزینه ی دیگری برای اولین سایت شرط بندی مورد نیاز شوتر است. برخی از کازینوها به بازیکنان دیگری نیز نیاز دارند تا قبل از اولین دور یک شرط پاس یا عدم پاس را انجام دهند.
 • شانس (یا شانس های رایگان): این اولین سایت شرط بندی می تواند جایگزین یک پاس، عدم پاس، یا شرط تحقق یافته باشد. پرداخت آن باشانس واقعی ریختن یک رول مورد نظر یا سایر شانس های پیشنهادی میزبان به یکی دیگر از شرط های موجود صورت می گیرد. این شرط معمولاً در مجاورت شرط جایگزین قرار می گیرند. اولین سایت شرط بندی روی شرط پاس معمولاً شامل اولین سایت شرط بندی کوچکتر برای بردهای بزرگ است، در حالی که اولین سایت شرط بندی روی عدم پاس معمولاً شامل اولین سایت شرط بندی بزرگتر برای بردهای کوچک است. البته کازینو می تواند حداکثر مقدار چندین شرط پاس یا عدم پاس مجاز به اولین سایت شرط بندی به عنوان شرط شانس را تعیین کند.
 • اولین سایت شرط بندی پیشنهادی / خدماتی: این ها شرط هایی هستند که به روی نتایج خاصی از تاس ها بسته می شوند. این گونه شرط ها معمولاً شرط هایی با شانس برد کم اند، زیرا احتمال آمدن آن ها بسیار کمتر از ارزش های پاس شده یا نشده است.
 1. تاس را بریزید. اولین رول به عنوان یک رول “ظاهر شده” شناخته می شود. نتیجه این رول، شرط های پرداخت شده، باخته یا ذخیره شده برای رول های جایگزین را مشخص می کند.
 • اگر رول ظاهر شده 7 یا 11 باشد، شرط های پاس برنده می شوند و شرط های عدم پاس می بازند. رول بعدی برای دور جدید بازی انفجار بدون فیلتر نقش یک ظاهر شونده را ایفا خواهد کرد.
 • اگر رول ظاهر شده 2 ، 3 یا 12 باشد، شرط های پاس می بازند. شرط های عدم پاس با آمدن اعداد 2 یا 3 می برند، در حالی که اگر رول 12 باشد، آنها بدون دریافت پول به بازیکن (“تحت فشار”) بازگردانده می شوند. (در بعضی از کازینوها، رول 2 “عدد فشار” است. در حالی که در سایر کازینوها به بازیکن اجازه می دهند تا دو عدد “فشار” را انتخاب کند.
 • اگر رول اول چیزی غیر از یکی از این نتایج باشد، تعداد رول ها به یک “امتیاز” تبدیل می شود که در صورت ریختن آن برنده شده و دور ادامه می یابد و شرط های پاس و عدم پاس انتقال می یابند.
 • در کرپزهای کازینو، شوتر موظف است هر دو تاس را با یک دست بریزد و آن ها را به دیواره ی دور میز بزند تا رول به حساب آید. اگر یکی از تاس ها خارج از میز بیافتد، شوتر می تواند یکی از تاس های انتخاب نشده را که توسط متصدی میز ارائه شده است انتخاب کند یا دوباره تاس بریزد. (در چنین حالتی ، متصدی جعبه، شخصی که میز و شرط های آن را مدیریت می کند، می بایست از اجرای درست چنین حرکتی اطمینان حاصل کند).
 • در کرپزهای خیابانی، بازیکنان می توانند تصمیم بگیرند که از ابزاری مانند جدول، دیوار و یا صندلی برای تاس ریختن استفاده کنند، یا بدون محدودیت این کار را انجام دهند.
 1. اولین سایت شرط بندی برای ایجاد امتیاز. شرط های پاس، عدم پاس، شانس و شرط های خدماتی را می توان قبل از هر رول و سعی شوتر در ایجاد امتیاز قبل از رول ظاهر شونده بست. علاوه بر این، دو شرط دیگر ممکن عبارتند از:
 • وقوع یافته: اولین سایت شرط بندی روی 7 یا 11 ریختن شوتر در امتیاز رول اول یا کسب امتیاز قبل از یک 7.
 • وقوع نیافته: اولین سایت شرط بندی روی 7 یا 11 نریختن شوتر در امتیاز رول اول یا ریختن عدد دیگری به غیر از امتیاز و ریختن یک 7 قبل از کسب امتیاز.
 • همانند شرط های پاس و عدم پاس، بازیکنان می توانند شرط های وقوع یافته و نیافته را با شرط های شانسی جایگزین کنند. این شرط ها تا زمان ارائه ی امتیاز ظهور یافته غیر قابل لغو اند.
 1. به منظور کسب امتیاز تاس بریزید. شوتر تا زمان کسب امتیاز لازم یا آمدن 7 به تاس ریختن ادامه می دهد.
 • اگر شوتر امتیاز موردنظر را در رول اول به دست آورد، شرط های پاس و وقوع یافته برنده می شوند، و شرط های عدم پاس و وقوع نیافته می بازند. شوتر مجبور به کسب امتیاز با ترکیب یکسان که برای ایجاد آن استفاده شده، نیست: در صورت تعیین امتیاز 4 با ریختن رول 1 و 3 ، می توان آن را با تاس های 1 و 3 یا 2 و 2 ایجاد کرد.
 • اگر شوتر بعد از اولین حرکت امتیاز لازم را در هر رولی کسب کند، شرط های پاس برنده و شرط های عدم پاس بازنده خواهند شد.
 • اگر شوتر یک 11 را در دول اول بریزد، شرطها ی وقوع یافته برنده شده و شرطهای وقوع نیافته می بازند. شرط های پاس و عدم پاس به رول بعدی منتقل می شوند.(ریختن 11 بعد از اولین دور امتیاز هیچ تاثیری در نتیجه شرط های پاس، عدم پاس، وقوع یا عدم وقوع ندارد.)
 • اگر شوتر عدد 7 را در دور اول بازی انفجار بدون فیلتر بریزد، شرط های وقوع یافته و عدم پاس برنده شده و شرط های پاس و وقوع نیافته می بازند.
 • اگر شوتر قبل از تعیین اولین امتیاز عدد 7 را بریزد، شرط های عدم پاس و وقوع نیافته برنده شده و شرط های پاس و وقوع یافته می بازند. با اتمام نوبت شوتر، یک شوتر جدید انتخاب می شود.
 • اگر شوتر 2 ، 3 یا 12 را در دور اول بریزد، شرط های وقوع یافته می بازند. اگر رول 2 یا 3 بیاید، شرطهای وقوع نیافته برنده می شوند، در حالی که اگر رول 12 بیاید، آنها تحت فشار قرار می گیرند. (ریختن هر یک از این عددها پس از اولین رول امتیاز هیچ تاثیری در نتیجه شرط های پاس، عدم پاس، وقوع یافته و نیافته نخواهد داشت.)
 • اگر شوتر هر تاس دیگری را در اولین امتیاز رول بریزد، یک امتیاز وقوع یافته به عنوان یک امتیاز جدید برای شرط های وقوع یافته و نیافته درنظر گرفته می شود، در حالی که امتیاز اصلی ظهور یافته به شرط های پاس شده و نشده اختصاص می یابد. اگر عدد وقوع یافته قبل از ریختن عدد 7 بیاید، شرط وقوع یافته برنده شده و شرط وقوع نیافته می بازد. اگر عدد 7 قبل از ریختن امتیاز وقوع یافته ریخته شود، شرط های وقوع نیافته می برند و شرط های وقوع یافته می بازند. اگر امتیاز اصلی قبل از امتیاز وقوع یافته ریخته شود، شرط های پاس برنده و عدم پاس بازنده می شوند و شرط های وقوع یافته و نیافته به راند جدید منتقل می شوند تا امتیاز جدید ظهوریافته را مشخص کنند.
خواندن
فرم شرط بندی اورتون و چلسی

بازی انفجار بدون فیلتر کرپز خیابانی

 1. یک شوتر انتخاب کنید. این شخص یک جفت تاس همسان می ریزد. این فرد باید قبل از تاس ریختن، یک شرط ارائه دهد.
 • وجود یک دیواره یا سطح مهار کننده برای کرپز های خیابان ضروری نیست، اگرچه بازیکنان می توانند از یک دیوار یا جدول به عنوان تکیه گاه برای مهار تاس استفاده کنند.
 1. بگذارید بازیکنان دیگر مقابل شوتر بازی انفجار بدون فیلتر کنند. سایر بازیکنان سعی خواهند کرد که مبلغ شرط شوتر را “محو” کرده یا آن را محک بزنند. اگر آن ها نتوانند تمامی شرط شوتر را محو کنند، شوتر باید بخش محو نشده را پس بگیرد.
 • بازیکنان همچنین می توانند به روی عدد برنده ریخته شده توسط شوتر یا ریخته شدن ترکیبی خاص در یک رول، شرط های اضافی ببندند.
 1. تاس را برای رول های ظهور یافته بریزید. نتیجه مشابه کرپزهای بانکی خواهد بود.
 • اگر رول ریخته شده برابر 7 یا 11 باشد، شوتر از سایر بازیکنان پول می گیرد. شوتر می تواند دوباره شرط ببندد و رول ظهوریافته ی دیگری بیاورد، یا با دادن تاس به بازیکن سمت چپ خود، کناره گیری کند.
 • اگر رول ظهوریافته برابر 2،3 یا 12 باشد، شوتر شرط را به سایر بازیکنان می بازد. شوتر می تواند دوباره اولین سایت شرط بندی کرده یا تاس را به بازیکنی جدید بدهد.
 • اگر نتیجه ی رول ظهور یافته هر عدد دیگری باشد، آن عدد امتیاز خواهد بود. سایر بازیکنان می توانند در صورت تحقق یا عدم تحقق امتیاز توسط شوتر، شرط های اضافی ارائه دهند.
 1. تاس را برای آوردن رول تعیین امتیاز بریزید. نتایج مشابه کرپزهای بانکی خواهند بود.
 • در صورتی که شوتر امتیاز را به دست آورد، برنده شده و می تواند دوباره اولین سایت شرط بندی کرده و راند دیگری بازی انفجار بدون فیلتر کند یا تاس را واگذار کند.
 • اگر شوتر عدد7 (کرپز اوت) را بریزد، می بازد و باید تاس را به بازیکن کناری اش واگذار کند.
 • اگر شوتر هر عدد دیگری را بریزد، باید تا زمان کسب امتیاز لازم یا کرپز اوت تاس ریختن را ادامه دهد. در اینجا، همانند کرپزهای بانکی، “امتیاز وقوع یافته” وجود ندارد.

بازی انفجار بدون فیلتر هازارد

 1. پرتاب کننده تاس را تعیین کنید. در هازارد، بازیکنی که تاس می ریزد به جای شوتر، کاستور نامیده می شود.
 2. کاستور باید یک عدد مابین 5 تا 9 را مشخص کند. این شماره اصلی تعیین خواهد کرد که در هنگام ریختن تاس ها کدام اعداد برنده و کدام بازنده می شوند.
 • در برخی از هازاردها، به ویژه رول های فرانسوی، عدد اصلی با تاس ریختن قبل از شروع بازی انفجار بدون فیلتر مشخص می شود.
 • از آنجایی که آمدن عدد 7 با دو تاس احتمال بالایی دارد (1 شانس در هر 6 رول)، اکثر کاستور ها آن را به عنوان عدد اصلی انتخاب می کنند.
 1. به روی نتیجه اولین سایت شرط بندی کنید. کاستور ها در برابر تک تک افراد یا گروه یا مقابل بانک اولین سایت شرط بندی می کنند. شرط های در این مرحله با ریختن عدد اصلی فراخوان شده توسط کاستور یا برنده شدن یک عدد در صورت فراخوانی یک عدد اصلی، بسته می شوند.
 2. تاس بریزید. نتیجه ی رول اول، برد و باخت یا انتقال یک شرط به رول بعدی را مشخص می کند.
 • اگر کاستور یک عدد فراخوان اصلی را بریزد، کاستور برنده می شود.
 • اگر کاستور 2 یا 3 را بریزد، کاستور می بازد (بیرون می رود).
 • اگر کاستور یک عدد اصلی 5 یا 9 را فراخوان کند، اما 11 یا 12 را بریزد، بیرون می رود.
 • اگر کاستور یک عدد اصلی 6 یا 8را فراخوان کند، اما 12 بریزد، جریمه می شود.
 • اگر کاستور یک عدد اصلی 6 یا 8 را فراخوان کند، اما 11 را بریزد، بیرون می رود.
 • اگر کاستور یک عدد اصلی 7 را فراخوان کند، اما 11 بریزد، جریمه می شود.
 • گر کاستور یک عدد اصلی 7 را فراخوان کند، اما 12 بریزد،  بیرون می رود.
 1. به روی نتیجه ی احتمالی یک رول اولین سایت شرط بندی کنید. کاستور و سایر بازیکنان می توانند شرط های اولیه ی خود را روی آمدن عدد شانس قبل از عدد اصلی افزایش دهند.
 2. رول شانس را بریزید. نتیجه ی رول برنده و یا بازنده شدن رول یا نیاز به تکرار آن را مشخص می کند.
 • اگر کاستور عدد شانس را بریزد، می برد.
 • اگر کاستور در این مرحله عدد اصلی را بریزد، می بازد. اگر این باخت، سومین باخت پیاپی کاستور باشد، می بایست تاس را به بازیکن دیگر واگذار کند.
 • اگر کاستور هر عدد دیگری را بریزد، باید تا آمدن اعداد شانس یا اصلی به تاس ریختن ادامه دهد.
خواندن
آدرس سایت شرط بندی آی بت - ای بت نود ibet90

بازی انفجار بدون فیلتر چو-هان باکوچی

 1. دو تاس را در یک لیوان قرار دهید. در ژاپن، که این بازی انفجار بدون فیلتر توسط مسافرین قمارباز کشف شده، از لیوان یا کاسه ای از جنس بامبو برای این کار استفاده می شد.
 2. تاس ها را در لیوان بچرخانید، سپس لیوان را رو به پایین به روی زمین قرار دهید، به طوری که تاس ها دیده نشوند. به طور سنتی، دیلر چرخاننده ی تاس ها چهارزانو و بدون لباس می نشیند تا از هرگونه تقلب احتمالی یا قایم کردن تاس اضافه در البسه جلوگیری شود.
 3. شرط ها را به روی نتیجه ی کل تاس ها، احتمالات یا اعداد برابر ببندید. بازیکنان می توانند در مقابل هم یا مقابل میزبان اولین سایت شرط بندی کنند.
 • بازیکنانی که شرط “چو” را می بندند، شرط می بندند که جمع تاس ها عددی برابر باشند (2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 یا 12).
 • بازیکنانی که شرط “هان” را می بندند، شرط می بندند که جمع تاس ها یکی از اعداد متفرقه باشد (3 ، 5 ، 7 ، 9 یا 11).
 • وقتی بازیکنان در برابر یکدیگر شرط می بندند، به طور معمول، تعداد بازیکن با شرط “هان” و “چ” برابر خواهد بود.
 1. لیوان را برای دیدن نتیجه ی تاس بردارید. بازنده ها به برنده ها پرداخت انجام داده و میزبان نیز در صورت ارائه دیلر، درصدی از برد را برمی دارد.
 • این بازی انفجار بدون فیلتر هم اکنون توسط اعضای یاکوزا (مافیای ژاپنی) بازی انفجار بدون فیلتر می شود.

بازی انفجار بدون فیلتر پایین-بالای 7

 1. بر نتیجه ی رول تاس ها اولین سایت شرط بندی کنید. سه شرط ممکن وجود دارد:
 • یک شرط با پول برابر روی نتیجه ی پایین 7
 • یک شرط با پول برابر روی نتیجه ی بالای 7
 • یک شرط احتمالی روی برابری با 7. ضرایب عمومی 4تا 1 می باشند، البته برخی از کازینوها از 3تا 1 ارائه می دهد. (اگرچه آوردن عدد 7 از ریختن دو تاس احتمال بالایی دارد، ضرایب اصلی 5 تا 1 در برابر ریختن آن می باشند.)
 1. تاس را بریزید. عموما تاس ها توسط دیلر ریخته می شوند.
 2. پول را بر اساس نتیجه ی رول تاس، به برنده ها پرداخت کرده و از بازنده ها بگیرید.
 • به جای تاس ریختن مستقیم، می توان همانند چو-هان باکوچی برای ریختن تاس ها از یک لیوان استفاده کرد.

چگونه با دست های بد پوکر مانند حرفه ای ها خوب بازی انفجار بدون فیلتر کنیم؟

بازی انفجار بدون فیلتر مکزیک

 1. به روی یک مقدار کلی در جریان بازی انفجار بدون فیلتر اولین سایت شرط بندی شود. این عمل همانند (کش این) در پوکر یا کرپز است. در پایان هر راند، یک بازیکن مقدار پول توافق کرده را پس از هر باخت درون یک ظرف تعیین شده می گذارد.
 2. ترتیب رول اولیه را تعیین کنید. هر بازیکن یک تاس می ریزد؛ هرکه بیشترین تاس را بریزد بازی انفجار بدون فیلتر را شروع می کند، سپس تاس را به نفر سمت چپ خود می دهد. بازیکنی که کوچک ترین تاس را بریزد باید پول توافق شده را در ظرف تعیین شده قرار دهد.
 • بهتر است این عمل روی یک میز دیواره دار انجام شود.
 1. هر بازیکن باید به نوبت خود، دو تاس را تا سه مرتبه بریزد. بازیکن پیشرو در یک دور مشخص می کند که بازیکنان دیگر چندبار باید تاس بریزند. احتمال تاس ریختن کمتر بازیکنان دیگر از بازیکن پیشرو وجود دارد، اما بیشتر از وی نمی توانند تاس بریزند. نتایج از بالا به پایین با سیستم زیر چنین رتبه بندی شده اند:
 • یک رول از 2 – 1 ، “21” خوانده می شود (مقدار ارزش بالاتر به عنوان ده رقم از یک دو رقمی و مقدار ارزش پایین تر به عنوان یک رقمی ها فرض می شود.). به این ترتیب “مکزیک” گفته می شود.
 • یک رول دابل ، از 6-6 به پایین ، یا “66” ، تا 1-1 یا “11” می باشد.
 • یک رول مخلوط دیگر، از درجه اول با ارزش بالاتر، یا رقم ده ها، و سپس ارزش پایین تر یا رقم های دیگر تشکیل می شود. بنابراین ، 3-1 یا “31” پایین ترین سطح ممکن خواهد بود.
 • مقادیر رول قابل جمع بندی نیستند. اگر یک بازیکن 34 را در رول اول و 31 را در رول دوم بریزد، نمی توان مجموع آن ها را 65 دانست.
 • اگر رولر پیشرو در هر یک از رول های اختصاص داده شده به وی، رول مکزیک بریزد، تاس بلافاصله به بازیکن بعدی منتقل می شود، و وی می تواند تا سه رول بریزد (و بنابراین تعداد رول های بازیکنان جایگزین را با نریختن تمامی سه رول تعیین کند). اگر آن بازیکن رول میکزیکی بریزد، بازیکن بعدی تاس را برای تکمیل سه رول دریافت می کند.
 1. بازنده ی راند پول را در ظرف تعیین شده قرار می دهد. اگر بازنده کل پول خود را در ظرف قرار دهد، از بازی انفجار بدون فیلتر حذف خواهد شد.
 2. تاس را به بازیکن بعدی تحویل دهید. بازی انفجار بدون فیلتر مشابه قبل ادامه می یابد، به طوری که، بازیکن دارای کمترین امتیاز پول شرط را در ظرف می گذارد و در صورت اتمام پولش، از بازی انفجار بدون فیلتر حذف می شود. آخرین بازیکن باقی مانده در بازی انفجار بدون فیلتر، کل پول موجود در ظرف را می برد.
خواندن
شرط بندی بازی های وستهام در لیگ جزیره برای برد ضریب بالا

بازی انفجار بدون فیلتر جعبه را ببند

 1. بازیکنان را جمع کنید. بازی انفجار بدون فیلتر جعبه را ببند، با نام ها ی Batten Down the Hatches، Canoga، Excessive Rollers، Klackers، یا Zoltan Field به طور کلی با دو یا چهار بازیکن بازی انفجار بدون فیلتر می شود. البته می توان به تنهایی نیز این بازی انفجار بدون فیلتر را اجرا کرد.
 • در هنگام بازی انفجار بدون فیلتر برای سهام ، هر بازیکن مبلغ مشخصی را در ظرف می گذارد، که پس تمام شدن بازی انفجار بدون فیلتر، برنده آن ها را جمع می کند.
 1. تمام کاشی ها را روی جعبه باز کنید. جعبه (جعبه را ببندی) Shut the Field با کاشی های شماره 1 تا 9 نشانه گذاری شده است. در ابتدای بازی انفجار بدون فیلتر ، تمام کاشی ها باز هستند.
 • نوع دیگری از این جعبه Full Home است که دارای کاشی هایی از شماره 1 تا 12 است. نوع دیگرآن، بازی انفجار بدون فیلتر 300است که دارای جعبه دوم با کاشی هایی از شماره 13 تا 24 می باشد.
 • این بازی انفجار بدون فیلتر را می توان با برخی از کاشی های قبلاً بسته شده اجرا کرد. در استیونز برابر، فقط عددهای یکسان باز هستند، و اعداد متفرقه بسته هستند. در All Odds، فقط اعداد متفرقه باز هستند، در حالی که اعداد یکسان بالا هستند. در 3 Down Excessive ، اعداد 1 ، 2 و 3 بسته بوده و بقیه باز هستند. در Fortunate Number7، فقط 7 کاشی باز است و باکس در بین بازیکنان می چرخد تا اینکه یک نفر 7 بریزد و آن را ببندد.
 1. مشخص کنید چه کسی بازی انفجار بدون فیلتر را شروع خواهد کرد. فردی که با ارزش ترین تاس را ریخته می تواند بازی انفجار بدون فیلتر را شروع کند.
 2. بازیکنان باید به نوبت تاس بریزند. بسته به نوع بازی انفجار بدون فیلتر، بازیکنان باید تا باز باقی ماندن 7، 8 یا 9 کاشی به تاس ریختن ادامه دهند. پس از بسته شدن کاشی ها، بازیکنان می توانند یک یا دو تاس را در نوبت خود بریزند.
 • در برخی ورژن های بازی انفجار بدون فیلتر، در صورت ریختن دابل توسط یک بازیکن، وی یک نوبت اضافه برای بازی انفجار بدون فیلتر کسب می کند.
 • در سایر ورژن های بازی انفجار بدون فیلتر، یک بازیکن باید تا زمان دستیابی به مجموع مقادیر کاشی های باز 6 یا کمتر از آن، تاس بریزد (1 ، 2 ، 3 ؛ 1 و 5 ؛ 2 و 4 ؛ یا 6).
 1. از مجموع تاس ها برای تعیین اینکه کدام کاشی ها باید بسته شوند، استفاده کنید. کاشی های دارای شماره ریخته شده توسط تاس ها را می توان بست. اگر مقدار رول 7 بود ، هر گونه بستن زیر مجاز خواهد بود:
 • بستن کاشی 7.
 • بستن کاشی های 1 و 6 ، در صورت مشاهده ی مقادیر 1 و 6 باشد یا یا عدم مشاهده آن.
 • بستن کاشی های 2 و 5 ، در صورت مشاهده ی مقادیر 2 و 5 باشد یا یا عدم مشاهده آن.
 • بستن کاشی های 3 و4 ، در صورت مشاهده ی مقادیر 3و 4 باشد یا یا عدم مشاهده آن.
 • بستن کاشی های 1، 2 و 4.
 • اگر بازی انفجار بدون فیلتر به “سبک تایلندی” انجام شود، در هر نوبت فقط می توان یک کاشی بست، یا یکی از دو مقدار روی تاس یا مجموع آنها. اگر مقدار 7 به عنوان ترکیبی از 3 – 4 ریخته شود، بازیکن می تواند کاشی 3 ، 4 یا 7 را ببندد.
 • در سایر گونه های بازی انفجار بدون فیلتر، می بایست در نوبت اول، یک کاشی خاص بسته شود، در غیر این صورت بازیکن می بازد. در “2 برای رفتن” ، ابتدا باید کاشی 2 بسته شود. رول اولیه ی 4 به معنای باخت خودکار است. در “3 برای رفتن” ، ابتدا 3 کاشی باید بسته شود. رول اولیه ی 2 به معنای باخت خودکار است.
 1. تا جایی تاس بریزید که کاشی بسته نشده ای باقی نماند. هنگامی که یک بازیکن شماره ای را می ریزد که به طور قانونی نمی تواند هیچ یک از کاشی های باز را ببندد، نوبت آن بازیکن به پایان می رسد. در این مرحله، بازیکن مقادیر کاشی های باز را جمع می کند تا نمره خود را تعیین کند. اگر کاشی های 2 و 3 باز باشند، امتیاز بازیکن 5 خواهد بود. (این به ورژن گلف معروف است.)
 • در ورژن (برای ماموریت جعبه را ببند) Missionary Shut the Field ، امتیاز یک بازیکن از تعداد کاشی های باز به دست می آید. در صورت باز بودن کاشی های 2 و 3، امتیاز بازیکن به خاطر باز بودن دو کاشی برابر 2 خواهد بود.
 • در ورژن دیجیتالی یا “آنچه که می بینی را بگو”، امتیاز بازیکن برابر با ارقام روی رول تاس است که نمی توان توسط آن ها جعبه ای را بست. اگر کاشی های 2 و 3 هنوز باز بودند، نمره بازیکن به جای 5، 23 خواهد بود.
 1. جعبه و تاس را به بازیکن بعدی بدهید. کاشی ها دوباره باز می شوند و بازیکن بعدی سعی می کند تا با ریختن تاس آنها را ببندد تا زمانی که همه ی کاشی ها بسته شوند. این عمل تا زمانی تکرار می شود که همه بازیکنان شانس تلاش برای بستن جعبه را داشته باشند. بازیکن با کمترین امتیاز برنده پات می شود.
 • اگر بازیکنی موفق به بستن تمام کاشی های روی جعبه شود، آن بازیکن به طور خودکار بازی انفجار بدون فیلتر را برنده می شود و دو برابر سهم دیگر بازیکنان را به دست می آورد.
 • بازی انفجار بدون فیلتر را می توان در راندهای مختلف (سبک مسابقات)، با ورژن امتیازدهی گلف، و افزودن امتیاز بازیکنان در هر راند به امتیاز راندهای قبلی اجرا کرد. زمان رسیدن امتیاز یک بازیکن به 100 پس از پایان یک راند، بازیکن با کمترین امتیاز برنده خواهد شد. می توان بازی انفجار بدون فیلتر را به سبک حذفی نیز اجرا کرد. به طوریکه، در صورت دستیابی به حداقل امتیاز 45، بازیکن حذف خواهد شد.
 • در ورژن عدد 7بدشانس، در صورت ریختن عدد 7 توسط یک بازیکن، بازی انفجار بدون فیلتر تمام می شود.

 

برای امتیاز به این پست کلیک کنید

[کل: میانگین: ]

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا